صنایع پلاستیک بیژه

صنایع پلاستیک بیژه در سال 1358 به بهره برداری رسید

و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولید کننده گان

پلاستیک در بخش خصوصی کشور می باشد.

کیلومتـر 65 جـاده اصفهـان-شیراز | شهرک صنعتی سپهــرآباد شهـرضا | خیابان سـوم جنـوبی | شماره18

تلفن : 53235566-031

فکس : 53237837-031

صنایع پلاستیک بیژه

ادامه مطلب

تولید انواع بطری هاو ظروف پلاستیکی

ادامه مطلب

تولید انواع ظروف بادی

ادامه مطلب

تولید کیسه و نایلون های پلاستیکی

ادامه مطلب

تولید انواع قطعات تزریقی

ادامه مطلب

تولید ظروف جار و بطری های پت

ادامه مطلب